Giải thưởng

Năm 2018 công ty TNHH Xuất Nhập khẩu và Công nghệ Thịnh Vượng đã vinh dự được bằng khen của bộ y tế về công tác, phong trào thi đua hỗ trợ bộ y tế trong các dự án từ thiện của bộ. Chúng tôi – tập thể công ty vinh hạnh vì điều này.

024 6325 9352